Altijd verzekerd van legionella-vrij water met CAT Legionellasystemen

Om legionella vorming in stilstaande waterleidingen tegen te gaan presenteert CAT Marina Systems met trots haar legionellasystemen. Het CAT Flush systeem zal de leidingen schoonspoelen wanneer dit nodig is, zodat de legionellabacteriën geen tijd krijgen zich te vermenigvuldigen.


CAT Legionellasystemen

Wat is legionalla?
Legionella is een ziekte die veroorzaakt wordt door de legionella bacterie. Mensen kunnen na blootstelling aan deze bacterie ziek worden. Vaak krijgt men milde, griepachtige klachten (legionellagriep of pontiac fever). Dit gaat meestal na een paar dagen vanzelf weer over. Soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking: veteranenziekte oftewel legionella longontsteking.


Hoe raak je besmet?
Besmetting vindt plaats via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel). De ziekte kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk. Huisdieren kunnen niet besmet raken.


Hoe vaak komt legionella voor?
Jaarlijks zijn er rond de 300 meldingen van patiënten die een legionellalongontsteking hebben opgelopen. Sommige jaren ligt het aantal patiënten wat hoger. Zo waren er in 2006 totaal 436 meldingen en in 2010 zelfs 466 meldingen van patiënten met een legionellalongontsteking. Dit hogere aantal meldingen hangt samen met bepaalde weersomstandigheden.
Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk wat hoger dan het aantal meldingen. Door beperkingen in de diagnostiek worden mogelijk niet alle patiënten gediagnosticeerd. Circa 2 tot 10 procent van de mensen die besmet raken overlijden.


Nederlandse wetgeving
De VROM-Inspectie en de drinkwaterbedrijven gaan bedrijven die bij legionella-besmetting een groot risico vormen, specifieker controleren en informeren. Inspecteur-generaal Harry Paul van de VROM-Inspectie en directeur Theo Schmitz van de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) tekenden hiervoor in 2010 het convenant Interventiestrategie Legionellapreventie. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat de regels om legionella te voorkomen beter worden nageleefd.

In Nederland zijn er ongeveer 10.000 bedrijven, waarbij veel en/of kwetsbare bezoekers en klanten komen. Legionellabesmetting in het water zorgt hier voor hogere risico’s voor de gezondheid van bezoekers. Het gaat dan om sauna’s en zwembaden, ziekenhuizen en poliklinieken, zorginstellingen, verblijfsinrichtingen zoals campings, hotels, pensions en jachthavens en gebouwen met (politie-)cellen.


Werking van het systeem

Om er voor te zorgen dat de temperatuur in de waterleiding nooit boven de 26 graden komt (vanaf deze temperatuur is er een verhoogd risico), wordt er bij het Legionella auto-spoel systeem een thermometer op de waterleiding gemonteerd. Deze thermometer meet 4 keer per dag wat de temperatuur van het water is. Deze gegevens worden door gestuurd naar de software, welke kijkt of het water niet te warm wordt. Wanneer de software door krijgt dat het water warmer is dan 26 graden Celsius, zal er een klep op de waterleiding openen, om het water in de leiding weg te spoelen. De leidingen stromen daarna weer vol met fris schoon water.

legionellasystemen van cat marina systems


Wilt u meer informatie?

Onze adviseurs willen u graag informeren over onze producten en/of services.